Kế hoạch dạy học Âm nhạc Lớp 6 Sách Chân trời sáng tạo - Năm học 2020-2021

- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, âm ly, máy chiếu. 04 Chủ đề 1: “ Vui bước đến trường”

 TIẾT 1: - Học bài hát: Mùa khai trường.

 TIẾT 2: - Nhạc cụ: Bài thực hành số 1.

 - Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1

 TẾT 3: - Lí thuyết âm nhạc: Các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc.

- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước

– Nghe nhạc bài hát lên đàng

 Tiết 4:

 – Ôn tập chủ đề 1

- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, âm ly, máy chiếu. 4 Chủ đề 2:“Bài ca hòa bình”

 Tiết 5:

 – Học Hát: Tiếng chuông và ngọn cờ

- Lí thuyết âm nhạc: Kí hiệu âm bằng hệ thống chưc cái la tinh.

 Tiết 6:

- Nhạc cụ: Tiết tấu – Giai điệu – Nhạc Cụ.

- Đọc nhạc: bài đọc nhạc số 2.

 Tiết 7:

- ôn tập

- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ: Văn Cao

- Nghe nhạc: bài Tiến về Hà Nội.

 Tiết 8: Ôn tập chủ đề 1 và 2

 

docx 10 trang linhnguyen 20/10/2022 180
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch dạy học Âm nhạc Lớp 6 Sách Chân trời sáng tạo - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch dạy học Âm nhạc Lớp 6 Sách Chân trời sáng tạo - Năm học 2020-2021

Kế hoạch dạy học Âm nhạc Lớp 6 Sách Chân trời sáng tạo - Năm học 2020-2021
Phụ lục I
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC
TRƯỜNG THCS 
TỔ: 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN ÂM NHẠC- Lớp 6 bộ sách “Chân trời sáng tạo”
(Năm học 2020- 2021)
I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp:
; Số học sinh:.
; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):không
 2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên:.01
; Trình độ đào tạo: Cao đẳng:
........ Đại học:.....X......
; Trên đại học:.............
Mức đạt chuẩn nghề nghiệp: Tốt:....X.........
;Khá:................
; Đạt:...............
; Chưa đạt:.........................
Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
STT
Thiết bị dạy học
Số tiết
Các bài thí nghiệm/ Thực hành
Ghi chú
1
- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, âm ly, máy chiếu.
04
Chủ đề 1: “ Vui bước đến trường” 
TIẾT 1: - Học bài hát: Mùa khai trường.
TIẾT 2: - Nhạc cụ: Bài thực hành số 1.
 - Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1
TẾT 3: - Lí thuyết âm nhạc: Các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc.
- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước
– Nghe nhạc bài hát lên đàng
Tiết 4:
 – Ôn tập chủ đề 1
2
- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, âm ly, máy chiếu.
4
Chủ đề 2:“Bài ca hòa bình”
Tiết 5:
 – Học Hát: Tiếng chuông và ngọn cờ
- Lí thuyết âm nhạc: Kí hiệu âm bằng hệ thống chưc cái la tinh.
Tiết 6: 
- Nhạc cụ: Tiết tấu – Giai điệu – Nhạc Cụ.
- Đọc nhạc: bài đọc nhạc số 2.
Tiết 7: 
- ôn tập
- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ: Văn Cao
- Nghe nhạc: bài Tiến về Hà Nội.
Tiết 8: Ôn tập chủ đề 1 và 2
3
- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, âm ly, máy chiếu.
01
Tiết 9: - Kiểm tra giữa kì
4
- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, âm ly, máy chiếu.
4
Chủ đề 3:“ Biết ơn thầy cô giáo”
Tiết 10: 
– Học Hát: Niềm tin thắp sáng trong tim em.
Tiết 11: 
 - Lí thuyết âm nhạc: Nhịp 4/4
 - Nhạc cụ: Tiết tấu – Giai điệu – Nhạc Cụ
Tiết 12: 
- Đọc nhạc: bài đọc nhạc số 3
- Thường thức âm nhạc: 
+Nhạc sĩ AntonioVivaldi.
+Nghe nhạc: Nghe trích đoạn tác phẩm: Concerto số 3
Tiết 13: Ôn tập chủ đề 3
5
- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, âm ly, máy chiếu.
4
Chủ đề 4: “Khúc hát quê hương”
Tiết 14
- Học Hát: Đi cắt lúa.
- Nhạc cụ: Nhạc cụ giai điệu, Nhạc cụ sáo.
Tiết 15 
 - Đọc nhạc : Bài đọc nhạc số 4
 - Lí thuyết âm nhạc : Cung và nửa cung.
Tiết 16 : 
- Ôn tập
- Thường thức âm nhạc: Giới thiệu một số nhạc cụ truyền thống Việt Nam
- Nghe nhạc: Nghe trích đoạn tác phẩm: Cung đàn mùa xuân
6
- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, âm ly, máy chiếu.
01
Tiết 17: Ôn tập cuối kì I
7
- Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa đài, âm ly, máy chiếu.
01
Tiết 18: kiểm tra học kì I
Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
STT
Tên phòng
Số lượng
 Phạm vi và nội dung sử dụng
Ghi chú
1
Phòng học đa năng
01
Dạy học môn Âm nhạc
II. Kế hoạch dạy học
Phân phối chương trình
STT
Bài học (1)
Số tiết (4)
Yêu cầu cần đạt (3)
1
Chủ đề 1: “ Vui bước đến trường” 
TIẾT 1: 
- Học bài hát: Mùa khai trường.
TIẾT 2: 
- Nhạc cụ: Bài thực hành số 1.
- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1
TẾT 3: 
- Lí thuyết âm nhạc: Các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc.
- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước
– Nghe nhạc bài hát lên đàng
Tiết 4:
 – Ôn tập chủ đề 1
04
1. Kiến thức, kĩ năng
a. Kiến thức:HS biết: - Hát đúng giai điệu, lời ca của bài Mùa khai trường. Biết hát kết hợp gõ đệm. Biết bài TĐN số 1 –. Nói đúng tên nốt nhạc. 
- Nhạc cụ: - Thể hiện đúng mẫu tiết tấu, biết thể hiện ứng dụng cho bài hát
- HS hiểu và đọc đúng giai điệu, ghép lời ca, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- HS vận dụng: trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca....
- HS hiểu và phân biệt được những thuộc tính của âm thanh. Cao độ - Trường độ - Cường Độ - Âm Sắc.
- HS vận dụng: kể được tên 1 – 2 bài hát thiếu nhi, hát đúng 1 – 2 câu trong những bài hát đó.
b. Kĩ năng: - Biết thể hiện một vài động tác phụ hoạ cho bài hát.
- Tập gõ phách trong TĐN.Luyện tập kĩ năng TĐN và bộ gõ cơ thể.
- Nghe và thường thức âm nhạc.
2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh
a. Các phẩm chất: Yêu gia đình, quê hương, đất nước, yêu các làn điệu dân ca, ca khúc thiếu nhi, thầy cô mái trường...
b. Năng lực chung: Năng lực tự học, giải quyết vấn đề.
c. Năng lực chuyên biệt: Hiểu biết âm nhạc, Thực hành âm nhạc, Cảm thụ âm nhạc.
2
Chủ đề 2:“Bài ca hòa bình”
Tiết 5:
 – Học Hát: Tiếng chuông và ngọn cờ
- Lí thuyết âm nhạc: Kí hiệu âm bằng hệ thống chưc cái la tinh.
Tiết 6: 
- Nhạc cụ: Tiết tấu – Giai điệu – Nhạc Cụ.
- Đọc nhạc: bài đọc nhạc số 2.
Tiết 7: 
- ôn tập
- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ: Văn Cao
- Nghe nhạc: bài Tiến về Hà Nội.
Tiết 8: Ôn tập chủ đề 1 và 2
04
1. Kiến thức, kĩ năng
a. Kiến thức:HS biết: - Hát đúng giai điệu, lời ca của bài Tiếng chuông và ngọn cờ. Biết hát kết hợp gõ đệm vận động bộ gõ cơ thể phù hợp. 
TĐN số 2 – Đọc đúng tên nốt nhạc, cao độ trường độ. Biết vận động hoặc bộ gõ cơ thể phù hợp
- Nhạc cụ: - Thể hiện đúng mẫu tiết tấu, biết thể hiện ứng dụng giai điệu cho bài hát.
- Lý thuyết âm nhạc: - Biết kí hiệu 7 âm cơ bản bằng kí hiệu chữ cái la tinh.
- Thưởng thức âm nhạc: - Nêu được vài nét cơ bản và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ Văn Cao.
- Nghe nhạc: - Cảm nhận được tác phẩm Tiến về Hà Nội. 
b. Kĩ năng: - Biết thể hiện một vài động tác phụ hoạ cho bài hát.
- Tập gõ phách trong TĐN.Luyện tập kĩ năng chơi nhạc cụ.
- Nghe và thường thức âm nhạc.
2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh
a. Các phẩm chất: Yêu gia đình, quê hương, đất nước, yêu Hòa bình.
b. Năng lực chung: Năng lực tự học, giải quyết vấn đề.
c. Năng lực chuyên biệt: Hiểu biết âm nhạc, Thực hành âm nhạc, Cảm thụ âm nhạc.
3
Tiết 9: - Kiểm tra giữa kì
01
1. Kiến thức, kĩ năng
a. Kiến thức:
- Biết trình bày đúng giai điệu, lời ca các bài hát, TĐN, Nhạc cụ
- Hiểu được các kiến thức đã học về nhạc lí.
- Vận dụng được và thực hành âm nhạc để đánh giá lực học 
b. Kỹ năng:
- Khích lệ cho h/s có sự tự tin khi trình bày bài hát
- Biết hát, đọc TĐN kết hợp gõ đệm theo nhịp.
2. Định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
a. Các phẩm chất: Chăm học.
b. Năng lực chung: Tự học, giao tiếp, hợp tác.
c. Năng lực chuyên biệt: Hiểu biết, thực hành.
4
Chủ đề 3:“ Biết ơn thầy cô giáo”
Tiết 10: 
– Học Hát: Niềm tin thắp sáng trong tim em.
Tiết 11: 
 - Lí thuyết âm nhạc: Nhịp 4/4
 - Nhạc cụ: Tiết tấu – Giai điệu – Nhạc Cụ
Tiết 12: 
- Đọc nhạc: bài đọc nhạc số 3
- Thường thức âm nhạc: 
+Nhạc sĩ AntonioVivaldi.
+Nghe nhạc: Nghe trích đoạn tác phẩm: Concerto số 3
Tiết 13: Ôn tập chủ đề 3
04
1. Kiến thức, kĩ năng
a. Kiến thức:HS biết: - Hát đúng giai điệu, lời ca của bài Niềm tin thắp sáng trong tim em. Biết hát kết hợp gõ đệm vận động bộ gõ cơ thể phù hợp. 
- Lý thuyết âm nhạc: - Biết được các đặc điểm và cảm nhận Nhịp 4/4
- Nhạc cụ: - Thể hiện đúng mẫu tiết tấu, biết thể hiện ứng dụng cho bài hát, chơi đươc bài hòa tấu
- Nghe nhạc: - Cảm nhận được tác phẩm Concerto số 3. 
TĐN số 3 – Đọc đúng tên nốt nhạc, cao độ trường độ. Biết vận động hoặc bộ gõ cơ thể phù hợp
- Thưởng thức âm nhạc: - Nêu được vài nét cơ bản và thành tựu âm nhạc của Nhạc sĩ AntonioVivaldi..
b. Kĩ năng: - Biết thể hiện một vài động tác phụ hoạ cho bài hát.
- Tập gõ phách trong TĐN.Luyện tập kĩ năng chơi nhạc cụ.
- Nghe và thường thức âm nhạc.
2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh
a. Các phẩm chất: Yêu gia đình, quê hương, đất nước, biết ơn thầy cô, yêu quý mái truongf và bạn bè.
b. Năng lực chung: Năng lực tự học, giải quyết vấn đề.
c. Năng lực chuyên biệt: Hiểu biết âm nhạc, Thực hành âm nhạc, Cảm thụ âm nhạc.
5
Chủ đề 4: “Khúc hát quê hương”
Tiết 14
- Học Hát: Đi cắt lúa.
- Nhạc cụ: Nhạc cụ giai điệu, Nhạc cụ sáo.
Tiết 15 
 - Đọc nhạc : Bài đọc nhạc số 4
 - Lí thuyết âm nhạc: Cung và nửa cung.
Tiết 16 : 
- Ôn tập
- Thường thức âm nhạc: Giới thiệu một số nhạc cụ truyền thống Việt Nam
- Nghe nhạc: Nghe trích đoạn tác phẩm: Cung đàn mùa xuân
01
1. Kiến thức, kĩ năng
a. Kiến thức:HS biết: - Hát đúng giai điệu, lời ca của bài Đi cắt lúa. Biết hát kết hợp gõ đệm vận động bộ gõ cơ thể phù hợp. 
- Nhạc cụ: - Thể hiện đúng mẫu tiết tấu, biết thể hiện ứng dụng cho bài hát, chơi đươc bài hòa tấu.
TĐN số 4 – Đọc đúng tên nốt nhạc, cao độ trường độ. Biết vận động hoặc bộ gõ cơ thể phù hợp
Lý thuyết âm nhạc: - Biết được các đặc điểm cung và nửa cung.
- Thưởng thức âm nhạc: - Nêu được vài nét cơ bản một số nhạc cụ truyền thống Việt Nam
- Nghe nhạc: - Cảm nhận được tác phẩm Cung đàn mùa xuân. Biết vận dụng vẽ tranh minh họa cho bài hát
b. Kĩ năng: - Biết thể hiện một vài động tác phụ hoạ cho bài hát.
- Tập gõ phách trong TĐN.Luyện tập kĩ năng chơi nhạc cụ.
- Nghe và thường thức âm nhạc.
2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh
a. Các phẩm chất: Yêu gia đình, quê hương, đất nước, yêu các làn điệu dân ca.
b. Năng lực chung: Năng lực tự học, giải quyết vấn đề.
c. Năng lực chuyên biệt: Hiểu biết âm nhạc, Thực hành âm nhạc, Cảm thụ âm nhạc.
6
Tiết 17: Ôn tập cuối kì I
01
7
Tiết 18: kiểm tra học kì I
01
1. Kiến thức, kĩ năng:
a. Kiến thức:
HS biết: trình bày thuộc lời các hát và đọc thuần thục các bài tập đọc nhạc.
HS hiểu: cách trình bày bài hát theo các hình thức hát kết hợp phụ họa 1 số động tác; đọc tập đọc nhạc kết hợp gõ phách theo bài đọc.
HS vận dụng: trình bày bài hát theo các hình thức song ca, tốp ca..
b.Kĩ năng
Rèn cho HS kĩ năng hát và đọc các bài TĐN.
2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh
a. Các phẩm chất
Yêu gia đình, quê hương, đất nước
b. Năng lực chung
Năng lực tự học, giải quyết vấn đề.
c. Năng lực chuyên biêth:Hiểu biết âm nhạc, Thực hành âm nhạc,Cảm thụ âm nhạc.
Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáodục.
Số tiết được sử dụng để thực hiện bài học/chủ đề/chuyênđề.
Yêu cầu cần đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động các đơn vị bài học, chủ đề và xác định yêu cầu cầnđạt.
2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
Bài kiểm tra,đánh giá
Thời gian (1)
Thời điểm (2)
Yêu cầu cần đạt (3)
Hình thức (4)
Giữa Học kỳ 1
45 phút
Tuần 9
1. Kiến thức, kĩ năng
a. Kiến thức:
- Biết trình bày đúng giai điệu, lời ca các bài hát, TĐN .
- Hiểu được các kiến thức đã học về nhạc lí.
- Vận dụng được và thực hành âm nhạc để đánh giá lực học của h/s.
b. Kỹ năng:
- Khích lệ cho h/s có sự tự tin khi trình bày bài hát
- Biết hát, đọc TĐN kết hợp gõ đệm theo nhịp.
2. Định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
a. Các phẩm chất: Chăm học.
b. Năng lực chung: Tự học, giao tiếp, hợp tác.
c. Năng lực chuyên biệt: Hiểu biết, thực hành.
Thực hành
Cuối học kì II
45 phút
Tuần18
1. Kiến thức, kĩ năng:
a. Kiến thức:
HS biết: trình bày thuộc lời các hát và đọc thuần thục các bài tập đọc nhạc.
HS hiểu: cách trình bày bài hát theo các hình thức hát kết hợp phụ họa 1 số động tác; đọc tập đọc nhạc kết hợp gõ phách theo bài đọc.
HS vận dụng: trình bày bài hát theo các hình thức song ca, tốp ca..
b.Kĩ năng
Rèn cho HS kĩ năng hát và đọc các bài TĐN.
2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh
a. Các phẩm chất
Yêu gia đình, quê hương, đất nước
b. Năng lực chung
Năng lực tự học, giải quyết vấn đề.
c. Năng Lực chuyên biệt: Hiểu biết âm nhạc, Thực hành âm nhạc,Cảm thụ âm nhạc.
Thực hành
Thời gian làm bài kiểm tra
Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánhgiá.
Yêu cầu cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chươngtrình).
Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án họctập.
Các nội dung khác (nếu có)
.............................................................................
TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
, ngày tháng 01 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

File đính kèm:

  • docxke_hoach_day_hoc_am_nhac_lop_6_sach_chan_troi_sang_tao_nam_h.docx