Tài liệu Module 2 môn Mỹ thuật

1/ Hãy liệt kê tối đa năm thay đổi Thầy/Cô đã thực hiện đối với việc giảng dạy của mình để

hỗ trợ tốt hơn cho việc phát triển các phẩm chất và năng lực của học sinh qua môn Mĩ thuật

kể từ sau khi hoàn thành mô đun 1: Hướng dẫn Thực hiện CTGDPT - MÔN MĨ THUẬT

Những thay đổi này đem lại lợi ích gì cho học sinh?

Thay đổi 1: DH chú trọng rèn luyện PP tự học

Thay đổi 2: DH tăng cường học tập thể, phối hợp học hợp tác

Thay đổi 3: DH thông qua tổ chức các HĐ học của HS

Thay đổi 4: DH qua HĐ trải nghiệm

Thay đổi 5: Kết hợp đánh giá của GV với tự đánh giá của HS

Lợi ích mang lại cho học sinh: Phát huy được hết khả năng của cá nhân; rèn luyện năng lực và phẩm chất;

Học sinh mạnh dạn, tự tin trong các hoạt động

pdf 8 trang linhnguyen 10/10/2022 13600
Bạn đang xem tài liệu "Tài liệu Module 2 môn Mỹ thuật", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Tài liệu Module 2 môn Mỹ thuật

Tài liệu Module 2 môn Mỹ thuật
MODULE 2- MỸ THUẬT 
1. Giới thiệu module 2.9 
Bài tập: 
1/ Hãy liệt kê tối đa năm thay đổi Thầy/Cô đã thực hiện đối với việc giảng dạy của mình để 
hỗ trợ tốt hơn cho việc phát triển các phẩm chất và năng lực của học sinh qua môn Mĩ thuật 
kể từ sau khi hoàn thành mô đun 1: Hướng dẫn Thực hiện CTGDPT - MÔN MĨ THUẬT 
Những thay đổi này đem lại lợi ích gì cho học sinh? 
Thay đổi 1: DH chú trọng rèn luyện PP tự học 
Thay đổi 2: DH tăng cường học tập thể, phối hợp học hợp tác 
Thay đổi 3: DH thông qua tổ chức các HĐ học của HS 
Thay đổi 4: DH qua HĐ trải nghiệm 
Thay đổi 5: Kết hợp đánh giá của GV với tự đánh giá của HS 
Lợi ích mang lại cho học sinh: Phát huy được hết khả năng của cá nhân; rèn luyện năng lực và phẩm chất; 
Học sinh mạnh dạn, tự tin trong các hoạt động 
2/ Thầy/Cô muốn biết thêm điều gì liên quan đến việc thực hiện CTGDPT -MÔN Mĩ thuật? 
→ Các phương pháp, kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh phù hợp với môn Mĩ 
thuật 
2. Bài tập Phẩm chất và năng lực (click đến khi máy chấm ĐÚNG ☺) 
3. Các phương pháp và kĩ thuật dạy học 
TRẮC NGHIỆM: 
1. Chọn đáp án đúng nhất 
Có bao nhiêu phẩm chất chủ yếu quy định trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018? 
4 phẩm chất 
5 phẩm chất 
6 phẩm chất 
3 phẩm chất 
2. Chọn đáp án đúng nhất 
Xác định học sinh đang cần hình thành và phát triển phẩm chất nào dưới đây khi giáo viên 
thấy học sinh đó có dấu hiệu “không thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ học tập” 
Yêu nước 
Nhân ái 
Chăm chỉ 
Trách nhiệm 
3. Phân loại và kéo thả 
Dấu hiệu sau đây thuộc nhóm năng lực nào? 
Tự chủ và tự học 
Nhận biết và bày tỏ được tình cảm, cảm xúc của bản thân, biết chia sẻ tình cảm, cảm xúc của bản thân với người khác.Tìm 
được những cách giải quyết khác nhau cho cùng một vấn đề. 
Giao tiếp và hợp tác 
Biết cách kết bạn và giữ gìn tình bạnCó hiểu biết ban đầu về một số nước trong khu vực và trên thế giới. 
Giải quyết vấn đề và sáng tạo 
Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và đặt được câu hỏi.Xác định được nội dung chính 
và cách thức hoạt động để đạt mục tiêu đặt ra theo hướng dẫn. 
4. Chọn đáp án đúng nhất 
Có bao nhiêu năng lực đặc thù môn mĩ thuật quy định trong Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018? 
4 năng lực 
5 năng lực 
6 năng lực 
3 năng lực 
Bài tập 
1. Chọn đáp án đúng nhất 
Khi sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm đối với môn mĩ thuật, học sinh cần thể hiện 
được: 
Có sự phụ thuộc lẫn nhau một cách tích cực 
Thể hiện trách nhiệm cá nhân 
Học sinh trong nhóm phải tích cực tương tác với nhau 
Cả 3 phương án trên. 
2. Chọn đáp án đúng nhất 
Sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm đối với môn mĩ thuật có các ưu điểm sau: 
Tăng cường sự tham gia tích cực của học sinh 
Học sinh được bày tỏ ý kiến, được tôn trọng. 
Phát triển nhiều năng lực cá nhân như năng lực tổ chức, năng lực lãnh đạo, năng lực hợp tác, năng 
lực ra quyết định 
cả 3 phương án trên 
1. Chọn đáp án đúng nhất 
Khi sử dụng phương pháp dạy học theo dự án, các hoạt động được thiết kế trong một dự 
án học tập: 
nên liên quan đến nhiều lĩnh vực kiến thức, kỹ năng 
nên lấy học sinh làm trung tâm 
nên gắn các nội dung học tập trong nhà trường với những vấn đề thực tiễn ngoài xã hội 
cả 3 phương án trên 
1. Chọn đáp án đúng nhất 
Phương pháp dạy học theo hợp đồng áp dụng với môn mĩ thuật nhằm đáp ứng: 
“Sở trường” học tập của học sinh 
“Nhịp độ” học tập của học sinh 
“Phong cách” học tập của học sinh 
Cả 3 phương án trên 
1. Chọn đáp án đúng nhất 
Phương pháp dạy học theo góc áp dụng với môn mĩ thuật nhằm đáp ứng: 
“Sở trường” học tập của học sinh 
“Nhịp độ” học tập của học sinh 
“Phong cách” học tập của học sinh 
Cả 3 phương án trên 
Kỹ thuật dạy học Các mảnh ghép áp dụng dạy học mĩ thuật nhằm: 
Giải quyết một nhiệm vụ phức hợp 
Giải quyết một nhiệm vụ đơn lẻ 
Giải quyết khó khăn khi học sinh không có đủ dụng cụ học tập 
Giải quyết khó khăn khi lớp học quá đông. 
Kỹ thuật dạy học Sơ đồ tư duy là cách thức để tái hiện, ghi nhớ, tổng hợp, phân tích một 
vấn đề thành một lược đồ phân nhánh: 
Đúng Sai 
1. Chọn đáp án đúng nhất 
Áp dụng kỹ thuật dạy học Khăn trải bàn hiệu quả sẽ: 
Kích thích, thúc đẩy sự tham gia tích cực của học sinh trong các nhiệm vụ chung của nhóm; 
Tăng cường tình độc lập, nâng cao trách nhiệm của cá nhân mỗi học sinh trong nhóm; 
Tăng cường sự tương tác của các học sinh với nhau. 
cả 3 phương án trên. 
2. Chọn đáp án đúng nhất 
Kỹ thuật dạy học Khăn trải bàn là kỹ thuật tổ chức hoạt động học tập hợp tác trong nhóm 
nhỏ, kết hợp giữa các hoạt động cá nhân và nhóm. 
Đúng Sai 
1. Hãy sắp xếp theo thứ tự đúng 
Hãy chọn, sắp xếp theo thứ tự những dấu hiệu đặc trưng của PPDH tích cực vào bảng dưới 
đây: 
_1- DH thông qua tổ chức các HĐ học của HS 
-2- DH chú trọng rèn luyện PP tự học 
-3- DH tăng cường học tập thể, phối hợp học hợp tác 
-4- Kết hợp đánh giá của GV với tự đánh giá của HS 
2. Phân loại và kéo thả 
Hãy nối các phương pháp dạy học âm nhạc sau đây đúng với tên phân loại nhóm phù hợp 
Nhóm DH truyền thống 
PP dùng lời PP luyện tập thực hành 
Nhóm DH đặc thù 
PP trực quan, làm mẫu PP trình diễn 
Nhóm DH tích cực 
PP Trò chơi Làm việc nhóm PP DH qua HĐ trải nghiệm PP DH giải quyết vấn đề DH theo dự án 
 PPDH đa phương tiện 
1. Phân loại và kéo thả 
Kéo các phương án trả lời trong cột B thả vào phương án đúng trong cột A 
3D 
Nặn, ghép tạo dáng con vậtLăp ghép, tạo hình từ các vật liệu khác nhau 
2D 
Vẽ 1 bức tranhVẽ trang trí hình vuôngTô màu vào tranh dân gian 
2. Chọn đáp án đúng nhất 
Đâu không phải là nguyên lý tạo hình mà giáo viên phải hướng dẫn học sinh khi dạy học 
môn mĩ thuật ở tiểu học 
Cân bằng 
Tương phản 
Lặp lại 
Màu sắc 
3. Chọn đáp án đúng nhất 
Khi tổ chức trò chơi học tập, giáo viên cần chú ý: 
Hình thức chơi phải phù hợp với tâm lý lứa tuổi; 
Nội dung trò chơi phải gần gũi với chủ đề học tập; 
Thông qua trò chơi, hình thành cho học sinh những kỹ năng, những năng lực cụ thể. 
Cả 3 phương án trên 
4. Chọn đáp án đúng nhất 
Học sinh có thể tìm hiểu ngoài phạm vi lớp học các yêu cầu của bài học nhờ phương pháp, 
kỹ thuật dạy học nào sau đây: 
Kỹ thuật mảnh ghép 
Dạy học theo góc 
Học theo dự án 
Kỹ thuật Khăn trải bàn 
5. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống 
Lựa chọn phương án “2D” hoặc “3D” để điền vào chỗ chấm trong câu sau đây: 
Vẽ tranh là thuộc thể loại tạo hình 
2D
3D
Là thể loại tạo hình mà giáo viên hướng dẫn học sinh lắp ghép các khối, hình tạo thành 1 
sản phẩm/ tác phẩm có chủ đề cụ thể. 
6. Chọn đáp án đúng nhất 
Loại bài học nào sau đây xuất hiện trong chương trình giáo dục phổ thông môn mĩ thuật 
2018 có mà chương trình cũ không có. 
Vẽ tranh 
Tập nặn tạo dáng 
Thủ công – kỹ thuật 
Trang trí 
Dấu hiệu: “Tôn trọng sự khác biệt của bạn bè trong lớp về cách ăn mặc, tính nết và hoàn 
cảnh gia đình” thể hiện phẩm chất nào của học sinh? 
Trách nhiệm 
Nhân ái 
5 Yêu nước 
Chăm chỉ 
2. Chọn đáp án đúng nhất 
Dấu hiệu “Sử dụng được một số công cụ, thiết bị trong thực hành sáng tạo” thể hiện năng 
lực mĩ thuật đặc thù nào của học sinh? 
Năng lực quan sát và nhận thức thẩm mĩ 
Năng lực sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ 
Năng lực phân tích thẩm mĩ: 
Năng lực tạo hình 
3. Chọn đáp án đúng nhất 
Dấu hiệu “Mô tả được một số yếu tố, dấu hiệu của nguyên lý tạo hình ở sản phẩm, tác phẩm 
mĩ thuật trong thực hành, thảo luận và liên hệ thực tiễn.” thể hiện năng lực mĩ thuật đặc thù 
nào của học sinh? 
Năng lực quan sát và nhận thức thẩm mĩ 
Năng lực sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ 
Năng lực phân tích thẩm mĩ: 
Năng lực tạo hình 
4. Chọn đáp án đúng nhất 
Khi sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm đối với môn mĩ thuật, học sinh cần thể hiện 
được: 
Có sự phụ thuộc lẫn nhau một cách tích cực 
Thể hiện trách nhiệm cá nhân 
Học sinh trong nhóm phải tích cực tương tác với nhau 
Cả 3 phương án trên. 
5. Chọn đáp án đúng nhất 
Phương pháp dạy học theo hợp đồng áp dụng với môn mĩ thuật nhằm đáp ứng: 
“Sở trường” học tập của học sinh 
“Nhịp độ” học tập của học sinh 
“Phong cách” học tập của học sinh 
Cả 3 phương án trên 
6. Chọn đáp án đúng nhất 
Kỹ thuật dạy học Các mảnh ghép áp dụng dạy học mĩ thuật nhằm: 
Giải quyết một nhiệm vụ phức hợp 
Giải quyết một nhiệm vụ đơn lẻ 
Giải quyết khó khăn khi học sinh không có đủ dụng cụ học tập 
Giải quyết khó khăn khi lớp học quá đông. 
7. Chọn đáp án đúng nhất 
Quy trình dạy học theo kỹ thuật Các mảnh ghép gồm: 
3 bước 
8. Chọn đáp án đúng nhất 
Áp dụng kỹ thuật dạy học Khăn trải bàn hiệu quả sẽ: 
Kích thích, thúc đẩy sự tham gia tích cực của học sinh trong các nhiệm vụ chung của nhóm; 
Tăng cường tình độc lập, nâng cao trách nhiệm của cá nhân mỗi học sinh trong nhóm; 
Tăng cường sự tương tác của các học sinh với nhau. 
cả 3 phương án trên. 
9. Chọn đáp án đúng nhất 
Kỹ thuật dạy học Sơ đồ tư duy là cách thức để tái hiện, ghi nhớ, tổng hợp, phân tích một vấn 
đề thành một lược đồ phân nhánh: 
Đúng 
10. Chọn đáp án đúng nhất 
Kỹ thuật dạy học Khăn trải bàn là kỹ thuật tổ chức hoạt động học tập hợp tác trong nhóm 
nhỏ, kết hợp giữa các hoạt động cá nhân và nhóm. 
Đúng 
11. Chọn đáp án đúng nhất 
Kỹ thuật dạy học “ổ bi” là một cách thức học tập theo nhóm lớn (nhóm có thể hơn 10 đến 20 
học sinh). Học sinh được trao đổi với nhiều người, hỗ trợ được nhiều người khác một cách 
chủ động, tự giác và không gò ép khi thực hiện nhiệm vụ chung của nhóm thông qua việc 
đảo các đối tượng tương tác liên tục. 
Đúng 
12. Chọn đáp án đúng nhất 
“Bể cá” là kỹ thuật dạy học cá nhân nhằm tăng cường cho học sinh kỹ năng quan sát, phát 
hiện, góp ý và điều chỉnh sự tham gia của các học sinh khi tham gia các hoạt động thực hiện 
nhiệm vụ được giao. 
Sai 
13. Chọn đáp án đúng nhất 
“Thiên nhiên” không phải là 1 chủ đề trong chương trình mĩ thuật lớp 1 
Sai 
14. Chọn đáp án đúng nhất 
“Đồ dùng cá nhân” không phải là 1 chủ đề trong chương trình mĩ thuật ở tiểu học 
Sai 
15. Chọn đáp án đúng nhất 
“Đặc điểm học sinh, đặc điểm vùng miền, đặc điểm tộc người” là điều mà giáo viên cần chú ý 
khi quyết định lựa chọn chủ đề học tập đối với môn mĩ thuật. 
Đúng 
16. Chọn đáp án đúng nhất 
“Biết được một số đồ dùng, màu vẽ và vật liệu sẵn có để thực hành, sáng tạo” là yêu cầu cần 
đạt về năng lực đặc thù khi học sinh học môn mĩ thuật đối với loại hình: Mĩ thuật tạo hình 
trong Chương trình giáo dục phổ thông môn mĩ thuật đối với lớp 1. 
Đúng 
17. Chọn đáp án đúng nhất 
“Nhận biết chủ đề của sản phẩm, tác phẩm; bước đầu biết đặt câu hỏi, trả lời và trao đổi để 
tìm hiểu tác giả, tác phẩm mĩ thuật” là yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù khi học sinh học 
môn mĩ thuật đối với loại hình: Mĩ thuật ứng dụng trong Chương trình giáo dục phổ thông 
môn mĩ thuật đối với lớp 4. 
Sai 
18. Chọn đáp án đúng nhất 
“Nhận biết được yếu tố tạo hình: Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt” là yêu cầu cần 
đạt về năng lực đặc thù khi học sinh học môn mĩ thuật đối với loại hình: Mĩ thuật tạo hình 
trong Chương trình giáo dục phổ thông môn mĩ thuật đối với lớp 3. 
Đúng 
19. Chọn đáp án đúng nhất 
“Biết kết hợp vẽ, cắt, xé dán, ... trong thực hành, sáng tạo” là yêu cầu cần đạt về năng lực đặc 
thù khi học sinh học môn mĩ thuật đối với loại hình: Mĩ thuật tạo hình trong Chương trình 
giáo dục phổ thông môn mĩ thuật đối với lớp 5. 
Sai 
20. Chọn đáp án đúng nhất 
Khi dạy học sinh thực hiện các bài tập tạo hình 3D ở tiểu học, giáo viên có thể hướng dẫn 
học sinh sáng tạo từ nhiều vật liệu khác nhau 
Đúng 

File đính kèm:

  • pdftai_lieu_module_2_mon_my_thuat.pdf