Đề cương Lịch sử Lớp 6 Sách Chân trời sáng tạo - Năm học 2021-2022

I. ÂM LỊCH, DƯƠNG LỊCH

Dựa vào quan sát và tính toán, người xưa đã phát hiện .

- Có hai cách làm lịch:

Âm lịch là cách tính thời gian theo chu kì .

Thời gian Mặt Trăng chuyển động hết một vòng quanh Trái Đất là.

Dương lịch là cách tính thời gian theo chu kì.

Thời gian Trái Đất chuyển động hết một vòng quanh Mặt Trời là.

II. CÁCH TÍNH THỜI GIAN.

 +Lịch chính thức của thế giới hiện nay dựa theo cách tính thời gian của dương lịch, gọi là.

 +Công lịch lấy năm 1 là năm tương truyền Chúa Giê-xu (Jesus, người sáng lập đạo Thiên chúa) ra đời. Trước năm đó là.

 - Theo Công lịch: 1 năm có. Năm nhuận thêm 366 ngày.

 + 100 năm là.

 + 1000 năm là.

 

docx 46 trang linhnguyen 20/10/2022 280
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề cương Lịch sử Lớp 6 Sách Chân trời sáng tạo - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề cương Lịch sử Lớp 6 Sách Chân trời sáng tạo - Năm học 2021-2022

Đề cương Lịch sử Lớp 6 Sách Chân trời sáng tạo - Năm học 2021-2022
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Phiếu học tập số 2:
Lớp:......
PHIẾU HỌC TẬP
Nhóm: 
Câu hỏi: Em có nhận xét gì về sự phân chia xã hội Ấn Độ theo đẳng cấp?
Trả lời:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
BÀI 9: TRUNG QUỐC TỪ THỜI CỔ ĐẠI ĐẾN THẾ KỈ VII
I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
- Trung Quốc thời cổ đại có hai con sông lớn: ........................................................................
- Thời cổ đại, cư dân Trung Quốc sinh sống ban đầu ............................................................; về sau họ xuôi về phía bắc ....................................................................................................... 
II. SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH THỐNG NHẤT TRUNG QUỐC VÀ SỰ XÁC LẬP CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN DƯỚI THỜI TẦN THỦY HOÀNG.
- Trong khoảng 2.000 năm từ thời ..........................................., các tiểu quốc..........................
.................................................................................................................................................
- Năm .......................................................................... thống nhất Trung Quốc, tiến hành thống nhất mọi mặt nhằm đặt nền tảng .................................................................................... 
- Xã hội cổ đại Trung Quốc gồm những giai cấp: .....................................................................
- Xã hội phong kiến Trung Quốc gồm hai giai cấp: .................................................................
................................................................................................................................................. 
III. TỪ ĐẾ CHẾ HÁN ĐẾN NAM- BẮC TRIỀU, NHÀ TÙY
- Từ sau thời nhà Tần, xã hội Trung Quốc thời kì này gắn liền với những triều đại: .............
...............................................................................................................................................
+ Triều đại kéo dài nhiều nhất: ....................................
+ Triều đại tồn tại ngắn nhất: .......................................
IV. THÀNH TỰU TIÊU BIỂU CỦA NỀN VĂN MINH TRUNG QUỐC.
- Tư tưởng chính là ., với câu: “Tiên học lễ, hậu học văn”
- Chữ viết: . 
- Văn học là ..
- Y học có .
- Phát ..
- Xây dựng nhiều công trình kiến trúc lớn, tiêu biểu là .
IV. LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG.
Luyện tập 1. Theo em tại sao Hoàng Hà được gọi là “sông Mẹ của Trung Quốc”. Từ đó em hãy kể tên "sông Mẹ" của Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ.
trả lời
Luyện tập 2. Em hãy nêu vai trò của nhà Tần đối với Lịch sử Trung Quốc.
 trả lời
Vận dụng 3. Theo em việc phát minh ra kĩ thuật làm giấy có vai trò gì đối với sự phát triển của xã hội hiện nay.
trả lời
*HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP QUA PHIẾU HỌC TẬP.
 (Đính kèm Phiếu học tập số 1)
Lớp:......
PHIẾU HỌC TẬP
Nhóm 2: 
Câu hỏi: Theo em, các triều đại Trung Quốc xây dựng Vạn lý trường thành để làm gì?
Trả lời:
Lớp:......
PHIẾU HỌC TẬP
Nhóm 3: 
Câu hỏi: Em ấn tượng nhất với thành tựu nào của người Trung Quốc cổ đại? Tại sao?
Trả lời:
..
BÀI 10: HY LẠP CỔ ĐẠI
I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
- Hy Lạp cổ đại nằm ở .., có điều kiện tự nhiên thuận lợi: ..
.
=> tạo điều kiện cho sự phát triển ..
II. TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC THÀNH BANG.
- Cơ cấu tổ chức của nhà nước A-ten: gồm 4 cơ quan chính: 
+
+
+..
Nhà nước thành bang Hy Lạp cổ đại 
III.. NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA TIÊU BIỂU
+ Chữ viết: sáng tạo ra hệ thống chữ viết ........................................................................
+ Văn học: 2 bộ sử thi nổi tiếng là ............................................... được lưu lại cho đời sau.
+ Khoa học: Về toán học có ........................................................................... về sử học có ...........................................................; về triết học có.............................................................
+ Kiến trúc điêu khắc: đền...................................................................................................; hay những tác phẩm về điêu khắc như tượng thần ..................................................................
..............................................................................................................................................
IV. LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG
Luyện tập 1. Dựa vào thông tin trong phần 1, em hãy cho biết những ngành kinh tế nào có thể phát triển mạnh ở Hy Lạp cổ đại? Tại sao?
 trả lời
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Luyện tập 2. Theo ước tính, vào thế kỉ V TCN, ở thành A-ten có khoảng 400000 dân, trong đó đàn ông có quyền tự do có quyền công dân chỉ khoảng 30 000 người. Em hãy tính xem có bao nhiêu phần trăm dân số có quyền công dân trong nhà nước dân chủ A-ten
 trả lời
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Vận dung 3. Quan sát logo của tổ chức tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc ( UNESCO), em hãy cho biết: Logo đó được lấy ý tưởng từ công trình kiến trúc nổi tiếng nào của Hy Lạp cổ đại.
 trả lời
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
BÀI 11: LA MÃ CỔ ĐẠI
I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
+ Vị trí: nơi phát sinh ban đầu của La Mã cổ đại là........................................ Có vùng đồng bằng ....................................................................................................................................
+ Bán đảo I-ta-li-a có hàng nghìn km đường bờ biển, nằm ở vị trí trung ................................
+ Trong lòng đất chứa chứa nhiều ........................................................................................
Thuận lợi cho việc..............................................................................................., dễ dàng chinh phục những ................................................................................................................
II. TÔT CHỨC NHÀ NƯỚC LA MÃ CỔ ĐẠI.
- Vào đầu...................., lãnh thổ của đế chế La Mã bao gồm .................................................
................................................................................................................................................
- La Mã thiết lập hình thức nhà nước......................................................., cai trị dựa trên luật pháp và mọi chức vụ phải được bầu ra.
- Tuy nhiên, thực chất quyền lực năm trong tay ...................................................................., thuộc các gia đình giàu có nhất của giới chủ nô La Mã.
- Nhà nước La Mã thời kì đế chế: vẫn duy trì .............................. nhưng.........................
................................................................... Viện Nguyên lão chỉ còn là ...............................
..............................................
III. NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA TIÊU BIỂU.
- Chữ viết của người La Mã, được xem là ...........................................................................
.................................. Nhiều chữ ngày nay vẫn được sử dụng như ........................................
- Chữ số: dùng chữ số................................
- Kiến trúc nghệ thuật: ........................................cho thấy sự hoành tráng với các đền đài, dinh thự và sở dĩ nó bất tử với thời gian bởi kĩ thuật làm bê tông độc đáo của họ kết hợp tiếp thu phát minh về các dạng thức cột của người Hy Lạp.
IV. LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG.
Luyện tập 1. Em hãy chỉ ra điểm giống nhau về điều kiện tự nhiên của Hy Lạp và La Mã cổ.
 trả lời
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Luyện tập 2. Vai trò của Viện nguyên lão trong thời kì đế chế khác với thời kì cộng hòa như thế nào.
 trả lời
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Vận dụng 3. Theo em những thành tựu văn hóa nào của La Mã cổ đại vẫn được ứng dụng trong thời kì hiện đại?
 trả lời
- Một số thành tựu văn hóa của La Mã cổ đại vẫn được ứng dụng trong thời kì hiện đại:
Lĩnh vực
Thành tựu
Vận dụng ngày nay
Chữ viết và chữ số
.............................
............................
- ..............................................................................
- ................................................................................
................................................................................
- ..............................................................................
................................................................................
.................................................................................
................................................................................
Kiến trúc
...........................
.........................................................................
Kĩ thuật
.........................
...........................
.............................
............................................................................
.............................................................................
..............................................................................
* HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP QUA PHIẾU HỌC TẬP.
 (Đính kèm Phiếu học tập số 1,2).
Phiếu học tập số 1
Lớp:......
PHIẾU HỌC TẬP
Nhóm: 
Câu hỏi: Điều kiện tự nhiên của La Mã cổ đại có gì giống và khác nhau so với Hy Lạp cổ đại?
Trả lời:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Phiếu học tập số 2
Lớp:......
PHIẾU HỌC TẬP
Nhóm.: 
Câu hỏi: 
1. Nhà nước thành bang Hy Lạp và nhà nước để chế La Mã có điểm gì khác nhau?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Tại sao Nhà nước La Mã lại phát triển thành một Nhà nuóc đế chế, trong khi các nhà nuóc thành bang ở Hy Lạp lại không có xu hướng như vậy?
Trả lời:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
CHƯƠNG 4: ĐÔNG NAM Á TỪ NHỮNG THẾ KỈ 
TIẾP GIÁP CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X 
BÀI 12: CÁC VƯƠNG QUỐC ĐÔNG NAM Á TRƯỚC THẾ KỈ X
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA ĐỒNG NAM Á
- Đông Nam Á hiện nay gồm 
- Đông Nam Á nằm ở phía. 
+ Khí hậu: .............................................................................................................................
- Thuận lợi: + Phát triển nông nghiệp, đặc biệt là .................................................................
+ Phát triển nhiều loại cây quý hiếm khác như: .....................................................................
...............................................................................................................................................
II. SỰ XUẤT HIỆN CỦA CÁC VƯƠNG QUỐC CỔ TỪ ĐẦU CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ VII. 
- Vị trí các vương quốc cổ Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII: xuất hiện ở cả 
.............................................................................................................................................
+ Các nhà nước đầu tiên của khu vực như:..............................................................., muộn hơn là..................................................... Các tiểu quốc nhỏ vùng hải đảo như .......................
...........................cũng lần lượt ra đời
III. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC VƯƠNG QUỐC PHONG KIẾN TỪ ĐẦU THẾ KỈ VII ĐẾN THẾ KỈ X.
- Từ thế kỷ VII, ở Đông Nam Á lục địa có hàng loạt các vương quốc mới được hình thành như .ở lưu vực sông Menam và Irrawaddy; ở Đông Nam Á hải đảo hình thành các vương quốc 
IV. LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG
Câu 1. Em hãy trình bày đặc điểm nổi bật về địa lí của khu vực Đông Nam Á
Câu 2. Em hãy nêu những điểm giống nhau về vị trí địa lí của các vương quốc ở Đông Nam Á.
Câu 3. Sông Mê Công gắn bó với lịch sử của những vương quốc cổ nào? Những vương quốc đó thuộc về các quốc gia nào ngày nay? Tham khảo thêm lược đồ 13.1 và 12.1 cho các câu trả lời của em
Câu 4. Các vương quốc cổ ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII có vị trí tương ứng với các quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay? Hãy hoàn thành bảng sau cho câu trả lời của em
Tên các vương quốc cổ
Thuộc lãnh thổ quốc gia hiện nay
Phù Nam
Champa
Đại Cồ Việt
Pa-gan
Chân Lạp
Tu-ma-síc
Sri Vi-giay-a
Ka-lin-ga
Bu-tu-an
Gợi ý
Câu 1. Vị trí địa lí của Đông Nam Á:
- ...........
.
-..
- 
..
Câu 2. Điểm giống nhau về vị trí địa lí của các vương quốc ở Đông Nam Á: 
-.
..
 ...
Câu 3. Sông Mê Công gắn bó với lịch sử của những vương quốc cổ như: Champa , Phù Nam, Chân Lạp,  Đốn Tốn. 
-..:
+ Champa , Phù Nam=> ..
+ Chân Lạp=>..
 + Đốn Tốn. => .
*HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP QUA PHIẾU HỌC TẬP 
Phiếu học tập số 1
Trường THCS:....
Lớp:......
PHIẾU HỌC TẬP
Nhóm: 
Câu hỏi: Dựa vào Bản đồ 12.1 và Lược đồ 12.2, em hãy xác định vị trí các vương quốc cổ Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII. Các vương quốc đó thuộc quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay?
Trả lời:
..
Phiếu học tập số 2
Trường THCS:....
Lớp:......
PHIẾU HỌC TẬP
Nhóm.: 
Câu hỏi: Em hãy xác định những vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ X, cho biết vị trí của các vương quốc đó thuộc các quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay?
Trả lời:
BÀI 13: GIAO LƯU THƯƠNG MẠI VÀ VĂN HÓA Ở ĐÔNG NAM Á 
I. QUÁ TRÌNH GIAO LƯU THƯƠNG MẠI.
- Vào mười thế kỷ đầu Công nguyên,
+ Là nơi cung cấp...................................................................................................................
+ Là nơi trao đổi những sản vật có giá trị như: ......................................................................
...............................................................................................................................................
- Quá trình này có tác động to lớn:
.... 
II. QUÁ TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA.
 - Theo con đường giao lưu thương mại, các nền văn hoá..................................................
..................................– nổi bật là....................................................................................:
+ .........................................................................................................................................
+.............................................................................................................................................	
+ .........................................................................................................................................
III. LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG
Câu 1.

File đính kèm:

  • docxde_cuong_lich_su_lop_6_sach_chan_troi_sang_tao_nam_hoc_2021.docx