Kế hoạch giáo dục của giáo viên Hoạt động trải nghiệm Lớp 6 theo CV5512- Năm học 2021-2022

Tháng 9:

Em với nhà trường 1.Truyền thống nhà trường

2. Lớp học của em

3. Điều chỉnh bản thân phù hợp với môi trường học tập mới

4. Em và các bạn

 1. Lễ khai giảng năm học

2. Tìm hiểu truyền thống nhà trường

3. Đăng kí tuần học tốt, tháng học tốt

4.Phòng chống bạo lực học đường 1. Xây dựng nội quy lớp học

2. Giới thiệu truyền thống nhà trường

3. Xây dựng cam kết thi đua của tổ, lớp

4. XD quy tắc ứng xử để tạo môi trường lớp học thân thiện, an toàn 4 Tuần 1,2,3,4 Máy chiếu(Tivi)

Tài liệu, sách giáo khoa môn HĐTN Khối 6

 Lớp học, phòng học bộ môn, sân thể dục

Tháng 10:

Khám phá bản thân 1. Em đã lớn hơn

2. Đức tính đặc trưng của em

3. Sở thích, khả năng của em

4. Những giá trị của bản thân 1. Chăm ngoan học giỏi

2. Kể truyện về tấm gương đạo đức HCM

3. Chúng ta cùng tài giỏi

4. Tình bạn 1. Em đã lớn hơn

2.Đức tính đặc trưng của bạn, của tôi

3.Thể hiện sở thích, khả năng của bản thân

4. Giá trị của tôi, giá trị của bạn 3 Tuần

5,6,7 Máy chiếu(Tivi)

Tài liệu, sách giáo khoa môn HĐTN Khối 6 Lớp học, phòng học bộ môn, sân thể dục

 

doc 5 trang linhnguyen 20/10/2022 220
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch giáo dục của giáo viên Hoạt động trải nghiệm Lớp 6 theo CV5512- Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch giáo dục của giáo viên Hoạt động trải nghiệm Lớp 6 theo CV5512- Năm học 2021-2022

Kế hoạch giáo dục của giáo viên Hoạt động trải nghiệm Lớp 6 theo CV5512- Năm học 2021-2022
Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
(Kèm theo Công văn số5512 /BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
 TRƯỜNG.. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI	 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/ HOẠT ĐỘNG GD: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNNGHIỆPLỚP 6
(Năm học 2021 - 2022)
Kế hoạch dạy học
Phân phối chương trình
Cả năm 35 tuần (105 tiết)
Học kì I: 18 tuần (54 tiết)
Học kì 2: 17 tuần (51 tiết)
(Trong đó: SH dưới cờ 1 tiết/tuần; SH lớp 1tiết/tuần; HĐGD theo chủ đề 1 tiết/tuần)
STT
Chủ đề
Bài học:
Hoạt động giáo dục theo chủ đề (35 tiết)
Sinh hoạt dưới cờ
(35 tiết)
Sinh hoạt lớp
(35 tiết)
Số tiết
Thời điểm
Tài liệu, Thiết bị dạy học
Địa điểm dạy học
1
Tháng 9:
Em với nhà trường
1.Truyền thống nhà trường 
2. Lớp học của em
3. Điều chỉnh bản thân phù hợp với môi trường học tập mới
4. Em và các bạn
1. Lễ khai giảng năm học 
2. Tìm hiểu truyền thống nhà trường
3. Đăng kí tuần học tốt, tháng học tốt
4.Phòng chống bạo lực học đường 
1. Xây dựng nội quy lớp học
2. Giới thiệu truyền thống nhà trường
3. Xây dựng cam kết thi đua của tổ, lớp
4. XD quy tắc ứng xử để tạo môi trường lớp học thân thiện, an toàn
4
Tuần 1,2,3,4
Máy chiếu(Tivi)
Tài liệu, sách giáo khoa môn HĐTN Khối 6
Lớp học, phòng học bộ môn, sân thể dục
2
Tháng 10:
Khám phá bản thân
1. Em đã lớn hơn
2. Đức tính đặc trưng của em
3. Sở thích, khả năng của em
4. Những giá trị của bản thân
1. Chăm ngoan học giỏi
2. Kể truyện về tấm gương đạo đức HCM
3. Chúng ta cùng tài giỏi
4. Tình bạn
1. Em đã lớn hơn
2.Đức tính đặc trưng của bạn, của tôi
3.Thể hiện sở thích, khả năng của bản thân
4. Giá trị của tôi, giá trị của bạn
3
Tuần
5,6,7
Máy chiếu(Tivi)
Tài liệu, sách giáo khoa môn HĐTN Khối 6
Lớp học, phòng học bộ môn, sân thể dục
3
Tháng 11:
Trách nhiệm với bản thân
1. Tự chăm sóc bản thân 
2. Ứng phó với thiên tai
1. Khỏe và đẹp
2. Vì sức khỏe học đường
3.Tham gia giao thông an toàn
4. Ứng phó với các tình huống nguy hiểm
1. Tự chăm sóc bản thân
2. Chia sẻ và thực hiện kế hoạch chăm sóc bản thân
3. Tự hào về bản thân trong 1 số tình huống thiên tai
4. Đảm bảo an toàn trong 1 số tình huống thiên tai.
3
Tuần 8,9,10
Máy chiếu(Tivi)
Tài liệu, sách giáo khoa môn HĐTN Khối 6
Lớp học, phòng học bộ môn
4
Tháng 12: 
Rèn luyện bản thân
1. Góc học tập của em
2. Sắp xếp nơi ở của em
3. Giao tiếp phù hợp
4. Chi tiêu hợp lý
1. Nhiệm Vụ Đội Viên
2. Vẻ Đẹp đội viên
3. Giao tiếp trên mạng xã hội
4. Người tiêu dùng thông minh
1. Sắp xếp góc học tập gọn gàng
2. Sắp xếp nơi ở gọn gàng ngăn nắp
3. Biết cách giao tiếp phù hợp
4. Thay đổi những thói quen chi tiêu chưa hợp lí
3
Tuần 11,12,13,14
Máy chiếu(Tivi)
Tài liệu, sách giáo khoa môn HĐTN Khối 6
Tranh ảnh, Phiếu bài tập, Phiếu tự đánh giá cá nhân
Phòng học
5
Tháng 1:
Em với gia đình
1. Động viên chăm sóc người thân trong gia đình
2. Giải quyết một số khúc mắc trong gia đình
3. Em làm việc nhà
1. Yêu thương và chia sẻ
2. Giải quyết một số vấn đề thường gặp trong gia đình
1. Tình cảm gia đình
2. Kỹ năng giải quyết vấn đề
3. Chủ động tự giác làm việc nhà
4. Thể hiện những kỹ năng khéo léo của mình
4
Tuần 15,16,17,18
Máy chiếu(Tivi)
Tranh ảnh, Phiếu bài tập, Phiếu tự đánh giá cá nhân
Phòng học
6
Tháng 2:
Em với cộng đồng
1. Thiết lập quan hệ với cộng đồng
2. Em tham gia hoạt động thiện nguyện
3. Hành vi có văn hóa nơi công cộng
4. Truyền thống quê em
1. Mừng đảng, Mừng xuân
2. Hưởng ứng chương trình nhân đạo ( lá lành đùm lá rách)
3. Vẽ tranh tuyên truyền “ Vì một cộng đồng văn minh”
4. Ngày hội văn hóa dân gian
1. 1, Mừng đảng, Mừng xuân. Những hoạt động chung với thôn xóm
2. Tham gia hoạt động thiện nguyện
3. Thực hiện hành vị có văn hóa nơi công cộng
4. Giới thiệu lễ hội và phong tục văn hóa quê em
4
3
 Tuần 19,20,21,22
Tuần 23,24,25
Máy chiếu(Tivi)
Tranh ảnh, Phiếu bài tập, Phiếu tự đánh giá cá nhân
Tranh ảnh, Phiếu bài tập, Phiếu tự đánh giá cá nhân
Phòng học
Phòng học
7
Tháng 3:
Em với thiên nhiên và môi trường
1. Khám phá cảnh quan thiên nhiên
2. Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
3. Ứng phó với biến đổi khí hậu
1. Giới thiệu di sản thế giới tại việt nam
2. Làm sản phẩm sáng tạo từ phế liệu
3. Chung tay làm giảm biến đổi khí hậu
4. Chung tay bảo vệ động vật quý hiếm
1. Giới thiệu cảnh quan thiên nhiên của quê hương đất nước
2. Triển lãm và giới thiệu sáng tạo từ vật liệu tái chế
3. Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe con người
4. Tuyên truyền và bảo vệ các loài động vật 
3
 Tuần 
26,27,28
Máy chiếu(Tivi)
Tranh ảnh, Phiếu bài tập, Phiếu tự đánh giá cá nhân
Phòng học
8
Tháng 4:
Khám phá thế giới nghề nghiệp
1. Thế giới nghề nghiệp quang ta
2. Khám phá nghề truyền thống của nước ta
3. Trải nghiệm nghề truyền thống
1. Tìm hiểu thế giới nghề nghiệp 2. Tìm hiểu làng nghề truyền thống
3. Ngày hội trải nghiệm hường nghiệp
4.Ngày hội tư vấn hướng nghiệp
1. Tìm hiểu thế giới nghề nghiệp
2. Tìm hiểu về nghề truyền thống
3. Thu hoạch về hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống
4. Phát triển làng nghề truyền thống ở địa phương
4
 Tuần 
29,30,31,32
Máy chiếu(Tivi)
Tranh ảnh, Phiếu bài tập, Phiếu tự đánh giá cá nhân
Phòng học
9
Tháng 5:
Hiểu bản thân chọn đúng nghề
1. Em với nghề truyền thống
2. Em tập làm nghề truyền thống
3. Trổ tài chế biến món ăn truyền thống
1. Hiểu bản thân – chọn đúng nghề
2. Hành trang vì ngày mai lập nghiệp
3. Tổng kết năm học
1. Kế hoạch rèn luyện bản thân theo yêu cầu của nghề truyền thống
2. Tham quan và giới thiệu một số sản phẩm nghề truyền thống 
3. Tổng kết năm học. Cam kết thực hiện kì nghỉ hè bổ ích, vui vẻ, an toàn.
3
 Tuần 
33,34,35
Máy chiếu(Tivi)
Tranh ảnh, Phiếu bài tập, Phiếu tự đánh giá cá nhân
Phòng học, làng nghề
TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
 ngày tháng năm
GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docke_hoach_giao_duc_cua_giao_vien_hoat_dong_trai_nghiem_lop_6.doc